Phát động tháng thi đua giữa các phòng ban

Để tăng thêm tính hiệu quả trong công việc, cũng như để ghi nhận xứng đáng những nỗ lực và đóng góp của các nhân viên công ty, vừa qua, ban giám đốc đã phát động phong trào Tháng Nhân viên dành cho tất cả cán bộ, nhân viên trong BH Media.

Ban lãnh đạo công ty đã có buổi nói chuyện, ghi nhận những đóng đóp và nỗ lực của toàn thể anh chị em trong công ty, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn, mỗi nhân viên trong công ty sẽ là nguồn nhân lực chủ chốt góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của BHMedia.

Vì thế, Ban lãnh đạo cùng với trưởng phòng các phòng ban đã phát động Tháng Nhân viên và hợp tác thi đua giữa các đơn vị, các cá nhân trong toàn thể công ty. Tháng Nhân viên năm nay được phát động với những nội dung cụ thể như: Đánh giá về mức độ hoàn thành và phát triển nội dung công việc ở mỗi vị trí, ghi nhận những những đóng góp mới, những thành tích nổi trội của mỗi cá nhân, tập thể,  trưng cầu và tiếp nhận những ý kiến đóng góp, cũng như những ý tưởng định hướng cho sự phát triển của mỗi vị trí nói riêng và toàn thể sự trưởng thành của công ty nói chung…

Tháng Nhân viên năm 2010 sẽ bắt đầu từ 1/6 và kết thúc vào ngày 30/6.

024.2243.2642