Digital Marketing

Digital Marketing

Tiếp thị số là một quá trình thực hiện khá công phu nhằm thu hút các đối tượng khách hàng tiềm năng quan tâm. Tiếp thị số có những phương pháp thông minh để truyền thông đúng đối tượng trong thời gian nhanh nhất. Tiếp thị số cũng là một phương thức truyền thông có […]

Social Media Marketing

Social Media Marketing

Thuật ngữ Social Media Marketing (SMM) đã và đang được nhắc đến hàng ngày, và hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay tới các thương hiệu như: FaceBook, Twitter, Youtube… Tuy nhiên, chưa chắc ai cũng đã biết chính xác về loại hình này và tỷ lệ đầu tư kinh phí cho SMM nên chiếm […]

SEO – SEM Marketing

SEO – SEM Marketing

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một tiểu lĩnh vực của tiếp […]

024.2243.2642