Chính sách nhân sự

Định hướng 

Chúng tôi luôn định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có chuyên môn giỏi để đưa BH Media Corp trở thành một trong những đơn vị truyền thông hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Quan điểm

Với quan điểm định vị “Nghề” và tạo điều kiện để người lao động xây dựng “Nghiệp” với BH Media Corp, chúng tôi đặt nguyên tắc lựa chọn ứng viên phù hợp, tiềm năng vào vị trí có điều kiện phát huy sở trường nhất để họ có thể xây dựng và phát triển được sự nghiệp cho bản thân mình. Theo nguyên tắc này, chúng tôi không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch trong quá trình tuyển chọn ứng viên có nhu cầu hợp tác với BH Media Corp.

Chính sách tuyển dụng

  • Chúng tôi tạo ra cơ hội bình đẳng cho các ứng viên khi tìm kiếm cơ hội việc làm tại BH Media Corp
  • Chúng tôi tôn trọng quá trình bảo mật các thông tin của ứng viên trong quá trình tuyển dụng
  • Chúng tôi tuyển dụng công khai, thống nhất về quy trình trong toàn hệ thống và thông báo đầy đủ đến các ứng viên đạt yêu cầu qua từng giai đoạn
  • Chúng tôi có chính sách “Cầu hiền” – luôn rộng mở đón nhận những ứng viên có khả năng xuất sắc

Chính sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp

BH Media Corp luôn coi trọng việc phát triển nghề nghiệp của cán bộ nhân viên mình. Chính vì vậy, hoạt động đào tạo được diễn ra hàng năm nhằm củng cố cũng như nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, góp phần mang lại thành công sự nghiệp cho toàn bộ đội ngũ.

Chính sách đào tạo hội nhập

Chính sách đào tạo nâng cao

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, cán bộ nhân viên sẽ được hỗ trợ để áp dụng các kiến thức thu được vào công việc và được đánh giá để có thể phát triển và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai

bhmedia Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

024.2243.2642