Nhân viên facebook ads & Google Ads

Số lượng: 05 Ngành nghề: –   Nhân viên facebook ads & Google Ads –   CNTT, Marketing, kinh doanh … Mô tả công việc:  – Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch marketing cho sản phẩm công ty – Lên kế hoạch, vận hành và quản lý các kênh, công cụ quảng cáo (FB, Google,…). – Tối ưu […]

Trưởng phòng Hành Chính _ Nhân sự

Số lượng: 01 người Ngành nghề: HCNS, Luật,  CNTT… Mô tả công việc:           –         Điều hành toàn bộ các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính nhân sự. Giúp cho bộ máy tổ chức của công ty được vận hành chuyên nghiệp, bài bản, luôn có đủ nguồn nhân lực […]

024.2243.2642