Cầu hiền

Mỗi doanh nghiệp luôn có những chế độ và chính sách thích hợp để thu hút và chiêu mộ nhân tài, BH Media cũng vậy.

Ngoài những chính sách và yêu cầu tuyển dụng thông thường, BH Media cũng có những chính sách riêng dành cho những Cá nhân xuất sắc.

Chương trình tuyển dụng mang tên Cầu hiền ra đời từ chính mong muốn thu hút nhân tài và ghi nhận xứng đáng.

Cầu hiền: Là hình thức tuyển dụng đặc biệt dành cho các ứng viên có nhiều kinh nghiệm và thành tích nổi trội trong các lĩnh vực chuyên môn hoặc quản lý.

Tham gia chương trình này, các Ứng viên không cần làm bài thi tuyển đầu vào theo cách thông thường, mà sẽ được đánh giá một cách công tâm và chuyên nghiệp qua hình thức phỏng vấn, trao đổi về kiến thức cũng như trình độ chuyên môn.

Ngoài ra, các ứng viên được tuyển dụng theo hình thức cầu hiền cũng sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của BHMedia.

BH Media khuyến khích các ứng viên hội tụ những điều kiện như trên nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty mặc dù công ty có thể có hoặc chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Hãy tự tin tham gia và bạn sẽ được ghi nhận xứng đáng.

bhmedia Cầu hiền

Cầu hiền

024.2243.2642